اجرا و اشکال زدایی نرم افزار ها
دی ۵, ۱۳۹۶
اجرای نرم افزار ها
بهمن ۸, ۱۳۹۶

 

در استودیوی تایزن، پیکربندی های مختلف ساخت ، برای ایجاد مراحل مختلف موجود هستند:

 

  • ساختمان اشکال زدایی ، برای اشکال زدایی و تست نرم افزار استفاده می شود.

فایل های مضاعف، داده ، و اشکال زدایی در فولدر اشکال زدایی ، واقع در زیر پروژه، ذخیره می شوند.

این یک پیکربندی ساختمان پیش فرض می باشد.

در حالت اشکال زدایی، سطح اشکال زدایی حداکثر (g3-) و سطح بهینه سازی هیچ است. (O0)

 

  • ساختمان انتشار ، برای تست کردن و آمادگی انتشار نسخه ی نرم افزار استفاده می شود.

 

فایل های مضاعف گرد آوری شده در فولدر انتشار واقع در زیر پروژه ذخیره می شوند.

 

) می باشد.–O3 ) و سطح بهینه سازی ، بیشتر بهینه سازی شده (-g در حالت انتشار، سطح اشکال زدایی به طور پیش فرض (

 

ساختمان حالت انتشار خود به تنهایی، سمبل اشکال زدایی را از بین نمی برد. عمل از بین بردن تنها در مرحله ی پکیج کردن برای  انجام می شود.ARM معماری

توجه داشته باشید که استودیو ی تایزن به طور خودکار، در حالت انتشار ، خروج نرم افزار را تعویض می کند تا ورود در حالت انتشار را فعال سازد:

را انتخاب کنید.properties >  project1.در منوی استودیوی تایزن،

 

طبق زیر عمل کنید:properties2.در پنجره ی

C/C++Build > Settings > C Complier > Debugging.

را در چک باکس انتخاب کنید.Enable application logging  ۳٫

برای قراردادن معماری مورد نظر :

.

را انتخاب کنید.Project > Properties. 1.در منوی استودیو ی تایزن،

طبق زیر عمل کنید:properties2.در پنجره ی

C/C++Build > Tizen Settings > Platform

۳٫از لیست معماری ، سبک معماری مناسب را انتخاب نمایید.

 

ساخت نرم افزار در استودیوی تایزن

برای ایجاد یک نرم افزار درپروژه ی ساخت:

 

۱٫ساخت پیکربندی را انتخاب نموده:

روی  نمای مرورگر پروژه ی استودیوی تایزن راست کلیک کنید.a.

ساخت پیکربندی >روی فعال تنظیم کرده، و سپس ساخت پیکربندی که مورد نیاز است را انتخاب می نمایید.b.

۲٫ساخت پروژه

 

ساخت به طور خود کار*

اگر شما در منوی استودیو ی تایزن، پروژه را انتخاب کرده و ساخت خودکار را کلیک کنید، هر زمان ، هرگونه تغییری در منابع ایجاد کنید و پروژه را ذخیره نمایید، استودیوی تایزن به طور خودکار تغییرات را شناسایی کرده ، و تغییرات ایجاد شده را روی پروژه ی شما بازسازی می کند.

 

*ساخت دستی

مضاعف های نرم افزار را برای اجرای کد بسازید:

پروژه را در نمای مرورگر پروژه انتخاب کنید.a.

را کلیک کنید.build project در منوی استودیوی تایزن، پروژه را انتخاب کرده و b.

 

 

نمایش داده میشوند،problemsview یا نقض امتیاز ، که روی  API  ۳٫ کد منبع پروژه ی نرم افزار خود را برای هر گونه

چک کنید.

 

ساخت ویژگی ها

برای ایجاد پروژه، شما می توانید هر گزینه ای را انتخاب نمایید. برای مثال، سطح بهینه سازی ، پشتیبانی اشکال زدایی، یا گزینه  هایی مثل لینک کتابخانه و مسیر.

 

برای ایجاد خواص و ویژگی های ساخت :

  1. را انتخاب کنید.Project > Properties.در منوی استودیو ی تایزن،

و سپس تنظیمات تایزن بروید.C/C + Build به properties 2.در پنجره ی

۳٫در جدول بنیاد (پلت فرم)، جزییات مورد نظر و اطلاعات ابزاری را قرار دهید.

 

  • Roostsrap اطلاعات

به نمایش گذاشته می شود.rootstrap اطلاعات مرتبط به

 

*بنیاد (پلت فرم)

نسخه ی بنیاد (پلت فرم) را قرار دهید.

 

*معماری

سبک معماری مورد نظر را قرار دهید.

را انتخاب کنید.x86، x86 برای اجرای نرم افزار روی شبیه ساز

 

*نام

را قرار دهید.Roorstrap نام

(زنجیره ی ابزار)toolchain*اطلاعات

:toolchain نمایش دادن اطلاعات مرتبط به

 

*بنیاد (پلت فرم)

گرد آوری کننده را قراردهید تا نرم افزار را بسازد.Toolchain

 

۴٫در باریکه ی چهارچوب،جزییات سفارشی سازی شده ی چهارچوب تایزن را قرار دهید:

*چهارچوب

یک چهارچوب را با فیلتر کردن نام و انتخاب چهارچوب ها جست و جو کنید.

 

*چهارچوب انتخاب شده

تمام چهارچوب های انتخاب شده را نشان میدهد.

 

*توضیحات

توضیحاتی درباره ی چهارچوب انتخاب شده نشان می دهد.

 

طبق زیر عمل کنید:properties 5.در پنجره ی

C/C++ Build > Settings > Tool Settings

 

دارای ۳ بخش میباشد:toolchain واقع در سمت چپ نما می باشد. یک  toolchain این باریکه شامل ساخت یک

 

  • گرد آوری کننده
  • اتصال دهنده
  • مونتاژکننده

هر ابزاری توسط انتخاب زیر مجموعه ی خود ، پیکربندی شده است.

*C++compiler (گرد آوری کننده

گردآوری کننده ،نام مضاعف گردآوری کننده را نشان میدهد و گزینه های گردآوری را خلاصه می نماید.

 

*پیش پردازنده

گزینه پیش پردازنده را قرار می دهد.

 

شامل بودنی ها

مسیر و فایل های شامل شده را قرار میدهد.

 

*بهینه سازی

گزینه ها ی بهینه سازی را قرار میدهد.

 

*اشکال زدایی

گزینه های اشکال زدایی را قرار میدهد.

توجه

. Enable Application logging گزینه ی

غیرفعال میشود.release برای اشکال زدایی پیکربندی ساخت فعال میشود. همین گزینه برای پیکربندی انتشار

 

*اخطار ها

گزینه های اخطار را قرار میدهد.

 

*گوناگون

گزینه های مختلف را قرار می دهد.

 

C * گرد آوری کننده ی

نام مضاعف گردآوری کننده نشان داده و گزینه های تالیف شده را خلاصه می کند.

 

*پیش پردازنده

گزینه ی پیش پردازنده را قرار می دهد.

 

*سمبل

تعریف یا تعریف نکردن سمبل ها استفاده شده در گردآوری را نشان میدهد.

 

*شامل بودنی ها

مسیر و فایل های مشمول را قرار می دهد.

 

*بهینه سازی

گزینه های بهینه سازی را قرار می دهد.

 

*اشکال زدایی

گزینه های اشکال زدایی را قرار می دهد.

 

*اخطار

گزینه های اخطار را قرار می دهد.

*گوناگون

گزینه های مختلف را قرار می دهد.

 

C++*متصل کننده

نام مضاعف متصل کننده را نشان می دهد و گزینه های اتصال را خلاصه می نماید.

 

*عمومی

گزینه های عمومی و کلی را قرار می دهد.

*کتابخانه

مجموعه ی کتب و مسیر آنها را قرار می دهد.

 

*گوناگون

گزینه های اتصال دهنده ی گوناگونی را قرار می دهد.

 

*تنظیمات کتابخانه مشترک

گزینه های برای اتصال کتابخانه مشترک قرار می دهد.

 

*مونتاژ کننده

نام مضاعف مونتاژ کننده را نشان می دهد و گزینه های مونتاژ را خلاصه می کند.

 

را مشاهده فرمایید.CDT برای اطلاعات بیشتر درباره پیکربندی ساخت، راهنمای

 

This content has been helpful to you?

Thanks for contributing!

Yes No

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code