دانلود Tizen Studio

تایزن استودیو محیط برنامه نویسی رسمی برای توسعه برنامه های وب و برنامه های کاربردی بومی برای تایزن است.
Tizen Studio 2.0
 

دوره آموزشی
نرم افزارهای وب تایزن

شروع دوره ...

دوره آموزشی
نرم افزارهای بومی تایزن

شروع دوره ...

This content has been helpful to you?

Thanks for contributing!

Yes No